Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zaproszenie na prezentację raportu i debatę „Rola radnego w samorządzie lokalnym”

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów przeprowadziła badanie dot. wzmocnienia roli rad i radnych. Na temat jego wyników i wniosków płynących z opinii samorządowców rozmawiać będziemy 28 maja.

Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców. Tak stanowi duch i litera Ustawy o Samorządzie Gminnym. Niestety praktyka często jest inna. Jedną z kwestii, co do której toczy się debata jest wzmocnienie roli rady. Dlatego podejmowana jest dyskusja nad zmianami służącymi poprawie reprezentatywności władz, odblokowaniu lokalnej polityki i włączeniu mieszkańców do współdecydowania o rozwoju gmin.

Jaka jest opinia na ten temat samorządowców, którzy na co dzień odpowiadają za zarządzanie i wytyczanie kierunków rozwoju społeczności lokalnych? Odpowiedź na to pytanie przyniosło badanie prowadzone przez Krajową Sieć Konsultacyjną Liderów działającą od 2014 roku przy Szkole Liderów. W jego ramach o opinie na temat wzmocnienia roli rad i radnych zapytaliśmy Absolwentów Szkoły Liderów, którzy zostali wybrani do władz samorządowych w listopadzie 2014 roku.

Dane i opinie zbierają lokalni liderzy, dzięki temu raport ma niezwykłą wartość - pisany jest z perspektywy lokalnej, a nie tylko eksperckiej. Rekomendacje są dobrze zakorzenione w możliwościach danych społeczności. Dlaczego ten raport jest ważny? Z jednej strony umożliwia recenzję pojawiających się postulatów, a dodatkowo ukazuje także różnice pomiędzy perspektywami przedstawicieli władzy wykonawczej, samych radnych oraz mieszkańców.

W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez redaktora Wydarzeń Jarosława Gugałę wezmą udział:
  • podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik,
  • socjolog Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,
  • wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka,
  • przedstawicielka Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów Jolanta Kwiatkowska
  • Przemysław Radwan ze Szkoły Liderów.

Termin i miejsce:
28 maja, Warszawa, Centrum Konferencyjne „Zielna”, ul. Zielna 37
Zgłoszenia: kuba.radzewicz@szkola-liderow.pl do 26 maja
2015-05-21 18:17:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Kalendarz

»

6 sierpnia, Warszawa, Konferencja „Systemy elektroniczne i informatyczne w aglomeracjach”, www.tor-konferencje.pl

24-26 sierpnia, Warszawa, Konferencja „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół”, www.ore.edu.pl

28 sierpnia, Ciechanów, Zarząd Związku Miast Polskich, www.zmp.poznan.pl

28 sierpnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, www.kwrist.mac.gov.pl

1-4 września, Kielce, Międzynarodowy Salonu Przemysłu Obronnego MSPO, www.mspo.pl

8-10 września, Krynica Zdrój, IX Forum Regionów, XV Forum Ekonomiczne, www.forum-ekonomiczne.pl

9 września, Warszawa, Konferencja „Jak skutecznie przygotować i zrealizować projekt budowy i utrzymania dróg w formule PPP”, www.tor-konferencje.pl

8-10 września, Krynica Zdrój, IX Forum Regionów, XV Forum Ekonomiczne, www.forum-ekonomiczne.pl

9-11 września, Łódź, XIII Kongres Miast Polskich i V Kongres Urbanistyki Polskiej, www.zmp.poznan.pl

15 września, Bydgoszcz, Konferencja „25 lat samorządności”, www.prezydent.pl

16-18 września, Kraków, 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Miasto, www.mck.krakow.pl

17 września, Warszawa, Komitet Monitorujący CLRAE, www.zmp.poznan.pl

18 września, Warszawa, Konferencja dot. 30-lecia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, www.zmp.poznan.pl

24-25 września, Drawsko Pomorskie, Konferencja  „Oblicza Małych Miast”, www.zmp.poznan.pl

30 września-2 października, Sopot, Europejskie Forum Nowych Idei, www.efni.pl/category/aktualnosci/